Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

C Programlama Dili Aritmetik Fonksiyonlar (math.h & stdlib.h)

C Programlama Dili Aritmetik Fonksiyonlar

Bir program yazarken bazı matematiksel işlemlere ihtiyaç duyabiliriz. Bu matematik işlemlerini gerçekleştirmek için bazı hazır fonksiyonlara sahibiz. Bu fonksiyonlara aritmetik fonksiyonlar denmektedir. Birazdan bahsedeceğim bu fonksiyonları “math.h”, “stdlib.h” kütüphaneleri desteklemektedir. Şimdi gelin c programlama dili aritmetik fonksiyonların neler olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını görelim.

Fonksiyon Açıklama
abs() Bu fonksiyon verilen tam sayının mutlak değerini döndürür. Çıktı her zaman pozitiftir.
floor() Bu fonksiyon yuvarlama fonksiyonudur.Değişken tipi double olmalı. Bu fonksiyon sonucu küçük sayıya yuvarlar.
round() Verilen sayının ondalık kısmı  .1 ve .5 arasında ise bir alta yuvarlar. Eğer .5.9 arasında ise bir üste yuvarlar.
ceil() Bu fonksiyon yuvarlama fonksiyonudur.Değişken tipi double olmalı. Bu fonksiyon sonucu büyük sayıya yuvarlar.
sin() Bu fonksiyon, sinüs değerini hesaplamak için kullanılır.
cos() Bu fonksiyon, cosinüs değerini hesaplamak için kullanılır.
cosh() Bu fonksiyon hiperbolik kosinüsü hesaplamak için kullanılır.
exp() Bu fonksiyon basitçe düşünecek olursak e değerinin istenilen üssünü almaktadır.
tan() Bu fonksiyon tanjant değerini hesaplamak için kullanılır.
tanh() Bu fonksiyon hiperbolik tanjant değerini hesaplamak için kullanılır.
sinh() Bu fonksiyon hiperbolik sinüs değerini hesaplamak için kullanılır.
log() Bu fonksiyon logaritmik hesaplama için kullanılır.
log10() Bu fonksiyon logaritma 10 değerindeki fonksiyonlar hesaplamasında kullanılır.
sqrt() Bu fonksiyon verilen değerin karekökünü bulur.
pow() Bu fonksiyon verilen iki sayının (kök ve üst) kabul ederek üstel değerini bulur.

Gördüğünüz üzere bu fonksiyonlar matematiksel işlemlerde çok kolaylık ve hız kazandırmaktadır. Ama size tavsiyem bu fonksiyonları kullanmadan önce kendiniz algoritmalarını kurarak fonksiyonsuz çözmeyi denemelisiniz. Şimdi kod bu fonksiyonların bazılarını kod üzerinde görelim.

NOT: math header dosyasını linuxta kullandığınızda derleme işlemi sırasında ‘-lm’  kullanmanız gerekir. Örn:

gcc main.c -lm

komutu ile derlemeniz gerekir

Kod:

Çıktı:

Kod 2:

Çıktı:

Kod3:

Çıktı:

Kod4:

Çıktı:

Leave a reply