Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

C Programlama Dili Diziler (Tek ve İki Boyutlu Diziler)

C dilinde diziler, aynı veri tipindeki değişkenlerin toplandığı yapılar olarak adlandırılır.

  • Diziler  herhangi bir veri tipinde oluşturulabilir.
  • Dizi boyutu sabit bir değer olmalıdır.
  • Dizi elemanları daima bellekte bitişik adres yerlerine yazılır.
C Programlama Dilinde Dizi Örnekleri :

C Dilinde Dizi Tipleri
  1. Tek boyutlu diziler.
  2. Çok boyutlu diziler.

1. Tek Boyutlu Diziler

  • Tanımlaması şu şekildedir; veri_Tipi dizi_Adi[dizi_boyutu];
Dizi Tanımlaması, İlk değer ataması ve Erişimi
Örnekler
Dizi tanımlaması sözdizimi  : veri_Tipi dizi_Adi[dizi_boyutu]; int yas[5];

char str[10];

Diziye ilk değer ataması sözdizimi : veri_Tipi dizi_Adi[dizi_Boyutu] =                                                                                                      {değer1,değer2,…}; int yas[5]={0,1,2,3,4,5};

char str[10]={‘a’,’b’,’c’}

Diziye erişim sözdizimi : dizi_Adi[indis]; int yas[0]; //ilk değeri verir.

char str[0]; //ilk karakteri verir.

Tek boyutlu dizi örneği :

ÇIKTI :

Dizinin 1. elemani : 10
Dizinin 2. elemani : 20
Dizinin 3. elemani : 30
Dizinin 4. elemani : 40
Dizinin 5. elemani : 50

2. İki Boyutlu Diziler

Dizi tanımlaması, ilk değer ataması ve

diziye erişim

Kod Örneği

Dizi tanımlaması söz dizimi : veri_Tipi dizi_Adi[satir_boyutu][sutun_boyutu];

Diziye ilk değer atama : veri_Tipi dizi_Adi[2][2] = {{0,0},{0,1},{1,0},{1,1}};

Diziye erişim söz dizimi : dizi_Adi[satir_indisi][sutun_indisi];

İnteger dizi örneği :

int dizi[2][2];

int dizi[2][2] = {1,2,3,4};

dizi[0][0] = 1;

dizi[0][1] = 2;

dizi[1][0] = 3;

dizi[1][1] = 4;

İki boyutlu dizi örneği :

ÇIKTI :

Dizinin 0x0 indisli elemani : 1
Dizinin 0x1 indisli elemani : 2
Dizinin 1×0 indisli elemani : 3
Dizinin 1×1 indisli elemani : 4

Hakkında Eyüp Arslan

Leave a reply