Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

C Programlama Dili Değişkenler (Lokal ve Global Değişkenler)

C Programlama Dili Değişkenler

 • C değişkenleri, program verilerini bellekte bir isim ile konumlandırmak için kullanılır.
 • Değişkenin değerlerini çalışma esnasında değiştirebilirsiniz.
 • Değişkenler, int, float, char v.b data tiplerinde olabilir.

C Değişkenlerini İsimledirirken Uyulması Gereken Kurallar

 1. Değişken adı harf ya da alt çizgi ile başlaması gerekir
 2. Değişkenler büyük, küçük harfe duyarlıdır
 3. Değişken isimlendirirken harf ve rakamlar kullanılabilir
 4. Hiçbir özel semboller izin verilmez (alt çizgi ‘_’ hariç)
 5. Değişkenlere toplan, boy, _deger seklinde örnekler verilebilir.

Ayrıca bu adresten kod yazımı için önemli tavsiyeleri bulabilirsiniz.

C Programlama Dilinde Değişkenlerin Kullanımı

 • Değişkenler kullanmak için önce tanımlanması gerekir.
 • Değişken tanımlandığında bellekte yer ayrılmaz. Sadece tanımlanmış olur. Değer ataması yapıldıktan sonra bellekte boş bir alana kaydedilir.
 • Değişkenlere ilk atama yapıldığında kullanıma hazırdır.
Tip Syntax
 Değişken Tanımlandığında  veriTipi degiskenAdi;

Örnek: int x, y, z; char karakter;

 Değişkene atama yapıldığında veriTipi degikenAdi = değer;

Örnek: int x = 50; y = 30; char karakter = ‘a’;

C Programlama Dilinde 3 Çeşit Değişkenler Vardır:

 1. Lokal Değişkenler
 2. Global Değişkenler
 3. Environment (Çevresel) Değişkenler

1. C Programlama Dilinde Lokal Değişken Kullanımı:

 • Yerel değişkenlerin kapsamı sadece o bloğa aittir.
 • Bu değişkenler genellikle bir fonksiyonun içinde işlevi vardır ve diğer fonksiyonlar tarafında erişilemez.
 • Aşağıdaki örnekte lokal değişkenlere örnek verilmiştir.

Çıktı:

a = 5 – b = 11
m = 22 – n = 18

Yukarıdaki kodda main fonksiyonu içerisinde tanımlanan a ve b değişkenleri diğer fonksiyonlar tarafından erişilemez ve kullanılamaz. Eğer kullanılmak istenirse ‘expected declaration or statemen at end of input ‘ hatası verir.

2. C Programlama Dilinde Global Değişken Kullanımı:

 • Global değişkenlerin kapsamı program boyuncadır. Bu değişkenlere programın herhangi bir yerinde ulaşılabilir.
 • Bu değişken main fonksiyonu dışında (main ve diğer alt fonksiyonlar dışında) tanımlanır. Böylece, bu değişken işlevi diğer alt fonksiyonlar tarafından da erişileibilir ve kullanılabilir.

Çıktı:

*** main fonksiyonu icerigi baslangic ***
a = 5 – b = 11
*** main fonksiyonu icerigi bitis ***
*** test fonksiyonu icerigi baslangic ***
a = 5 – b = 11
*** test fonksiyonu icerigi bitis ***

main fonksiyonu üzerinde tanımlanmış a, b değişkenleri global tanımlanmıştır. Bu değişkenlere main fonksiyonu ve diğer alt fonksiyonları tarafından erişilip kullanılabilir.

3. C Programlama Dili Environment Değişkenler:

 • setenv()
 • getenv()
 • putenv()

olmak üzere 3 fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar ileriki konularda detaylı olarak anlatılacaktır.

Hakkında Cem Serit


Beni Takip Et

Leave a reply