Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

C Programlama Dili Sabitler (const, #define) ve Farkları

C Programlama Dili Sabitler

  • C sabitleri, normal değişkenler gibidir. Ama bir kez değer atandıktan sonra program tarafından değiştirilemez.
  • Sabit değerlerde kullanılır. Bu sayede değiştirilmesine izin verilmez. Örneğin Pi sayısı.
  • Sabit değerlerin veri tipleri kısıtlaması yoktur. Her veri tipindeki değerleri sabit olarak tanımlayabilirsiniz.

Örnek syntax;

const veriTipi değişkenAdi;

const veriTipi *değişkenAdi;

C Programlama Dili Backslash ‘\’ Sabit Karakterleri

  • C dilinde özel anlamı olan bazı karakterler vardır.
  • Bu özel anlamı olan fonksiyonlardan faydalanmak için sembollerin önünde BackSlash ‘\’ olmalıdır.
  • Aşağıda verilen özel karakterler ve onların açıklamaları bulunmaktadır.
BackSlash ‘\’ Karakterler Açıklama
\b Bir önceki karakteri siler (Backspace)
\f Bir sonraki sayfanın başına geçer (form feed)
\n Bir alt satıra geçer (newline)
\r Satır başı yapar (carriage return)
\t Yatay TAB (Horizontal TAB)
\” Çift tırnak (“) karakterini ekrana yazmak için
\’ Tek tırnak (‘) karakterini ekrana yazmak için
\\ BackSlash ‘\’ karakterini ekrana yazmak için
\v Dikey TAB (Vertical TAB)
\a Uyarı sesi üretir (Alert)
\? Soru işareti ‘?’ karakterini ekrana yazmak için
\N Sekizlik tabanda sabit (N sekizlik tabanda bir sabittir.)
\XN Onaltılık tabanda sabit (N onaltılık tabanda bir sabittir.)

C Programlama Dilinde Sabitler

C programlama dilinde sabitler aşağıdaki gibi tanımlanır.

  1. ‘const’ anahtar kelimesi ile
  2. ‘#define’ önişlemci bildirimi ile

C Programlama Dilinde Sabitler Örnekleri:

Örnek 1:

Çıktı:

Sinir degeri: 500
Pi degeri: 3.141000
Alfabenin ilk harfi: A
Bolum adi: Bilgisayar Mühendisliği
C programlama dili
Ckaynak
Örnek 2:

Çıktı:

Sinir degeri: 500
Pi degeri: 3.141000
Alfabenin ilk harfi: A
Bolum adi: Bilgisayar Muhendisligi
C programlama dili
Ckaynak

C Programlama Dili #define ve const arasındaki önemli farklılık:

Birden çok diziyi belirli bir eleman sayısı ile sınırlandırmak istediğinizde bir sabit değer oluşturup dizileri o eleman sayısı kadar sınırlandırabilirsiniz. Bu sayede kodlar daha dinamik ve düzenlenmesi daha kolay olur. Bu şekilde yazılmak istenilen kodlarda #define sabiti kullanılmalıdır. const sabiti ile dizi sınırlandırılması yapılmaz. Aşağıda bu konuyla ilgili bir örnek verilmiştir.

Yukarıdaki kodda #define ile tanımlanmış SINIR değişkeni dizinin boyutunu belirtirken kullanabilirsiniz. Ama const ile oluşturulmuş sabit değer dizinin sınırını belirtmek için kullanılamaz (variable-sized object may not be initialized hatası verir).

Hakkında Cem Serit


Beni Takip Et

Leave a reply