Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

C Programlama Dilinde Operatörler ve İfadeler

C Programlama Dilinde operatörler ve ifadeler

Bu konumuzda c programlama temelini ve algoritma kavramını anlamamız için gerekli operatörleri ve ifadeleri göreceğiz. Çok basit gibi gözüken fakat öğrenirken hep unutulan ve sorun çıkaran kısım olduğunu söyleyebilirim.

Şimdi adım adım neleri göreceğimizden bahsedelim. (Operatörlerin devamı detaylı olarak diğer konularda bahsedilecektir)

  1. Aritmetik operatörler
  2. Atama operatörleri
  3. İlişkisel operatörler
  4. Mantıksal operatörler
  5. Bitsel operatörler

Aritmetik operatörler

Aritmetik operatörler adınında çağrıştırdığı gibi Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme gibi basit matematiksel işlemleri yapabilmek için kullanılan operatörlerdir.

Aritmetik İşlemler Örnek
+ (Toplama) X+Y
– (Çıkarma) X-Y
* (Çarpma) X*Y
/ (Bölme) X/Y
% (mod) X%Y

Gördüğünüz gibi bakkal bölmesinde kullandığımız işlemlerin bire bir aynısı. Şimdi gelin bunu C Programlama dilinde örnek bir kodunu yazalım.

Örnek:

Çıktı:

A ve B toplamı : 120
A ve B farkı       : 80
A ve B çarpımı : 2000
A ve B bölümü : 5
A ve B modu : 0

Atama Operatörleri

C Programlama dilinde tanımladığımız değişkenlere bir değer atamak için ”atama” operatörlerine ihtiyacımız olmaktadır. Bunun için kullanılan temel atama operatörlerimiz vardır.

Atama operatörlerinde ki en önemli nüans atama işlemi sağdan sola doğru yapılmaktadır. Yani ; ( 5=a yanlış  , a=5 doğrudur)

Atama operatörlerini  ”Temel atama operatörleri ve Bileşik atama operatörleri” adı altında 2 alt başlıkta inceleyebiliriz.

Operatörler Örnek / Açıklama
=  Toplam = 5;     Toplam değeri = 5
+= Ekleyerek arttırma (Toplam+=5 ;   anlamı Toplam=Toplam+5;)
-= Eksilterek arttırma (Toplam-=5; anlamı  Toplam=Toplam-5;)
*= Çarparak atama (Toplam*=5; anlamı Toplam=Toplam*5;)
/= Bölerek atama (Toplam/=5;  anlamı Toplam=Toplam/5;)
%= Mod atama (Toplam%=5;  anlamı Toplam=Toplam%5;)
^= Üs atama (Toplam^=5;   anlamı Toplam=Toplam^5;)

Örnek:

Çıktı:

Yukarıdaki kodda görebileceğimiz gibi toplama operatörünü kullanarak işlemi yaptım. Size tavsiyem yukarıdaki veriilen bütün atama yöntemlerine kendinizde  yorum katarak denemelisiniz.

İlişkisel operatörler:

Sıradaki operatörümüz iki tane tanımlanan değişkenin arasındaki ilişkiyi ifade etmek için  kullanılmaktadır.

Operatörler Örnek / Açıklama
> x>y   x y’den büyüktür
< x<y   x y’den küçüktür
>= x>=y  x y’den büyük ve ya eşit
<= x<=y  x y’den küçük ya da eşit
== x==y  x y ye eşittir
!= x!=y   x eşit değildir y

Örnek:

Çıktı:

Yukarıda anlattığım ilişkisel operatörlerin tüm çeşitlerini denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.

 Mantıksal Operatörler

Diğer operatörlerimizden biri olan mantıksal operatörleri 3 adımda inceleyebiliriz.

Operatörler   Örnek / Açıklama
 && (and) ve kapısı Her iki değerde 1 döndürüyorsa sonuç 1’dir. Eğer döndürmüyorsa sonuç 0’dır.
 || (or) ve ya kapısı İki değerden herhangi biri ya da ikisi 1 ise sonuçta birdir. Yoksa sonuç 0’dır.
 ! (not) kapısı İki değer birbirinden farklıysa sonuç 1 döndürür.

Şimdi daha anlaşılır ve kayda değer örnekler yazalım.

 x>3       &&    y<10  x 3 ten büyük ve y 10 dan küçük ise sonuç 1 (true)
x>3       ||   y<10 x 3 ten büyük ve ya  y 10 dan küçük ise sonuç 1 (true)
x>2      !(x>2)  x 2 den büyük değilse 1  (true)

Kod:

Çıktı:

Bit operatörleri

Bit operatörleri bir yazılımcı için çok önemli  bir konudur. Bitle ilgili ayrıntılı ve detaylı incelemesini başka bir başlık altında ckaynak’ta bulabilirsiniz.Bu başlık altında sizlere sadece bit opertörlerini basit düzeyde tanıtacağım.

bitsel-islem-1-0

Şimdi bazı bit operatörlerinin kullanımını inceleyelim

Bu konumuzda bit ile ilgili açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bit ile ilgili çok daha geniş kapsamlı anlatımı ilerideki konularda bulabilirsiniz.

Leave a reply