Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

C Programlama Diline Giriş

C PROGRAMLAMA DİLİ HAKKINDA

 • C programlama dili, 1972 yılında Bell Laboratuvarları’nda Dennis Ritchie tarafından geliştirilen yapısal bir programlama dilidir.
 • C programlama dili özellikleri, “B” (BCPL: Basic Combined Programming Language) olarak adlandırılan programlama dilinden türetilmiştir.
 • C programlama dili, UNIX işletim sisteminin uygulanması için oluşturulmuş bir programlama dilidir.
 • C programlama dili ile ilgili ilk basılan ilk yayın “The C Programming Language” (Dennis Ritchie ve Brian Kernighan) olarak tarihe geçmiştir. Genellikle bu yayın K&R C ismiyle bilinmektedir.
 • C programlama dilinde standart oluşturulması için 1983 yılında Amerikan Ulusal Enstitüsü (ANSI) adında bir komite kuruldu.
 • 1989 yılında C dilinin standartları tamamlanmış ve bu standartlara “ANSI C” ismi verilmiştir.

C Programlama Dili Standartları

 • C89/C90 standardı – ANSI tarafından geliştirilen 1989 yılı C89 ve C90 standartlarını referans eden programlama dili.
 • C99 standardı – 1999 yılında revizyon edilerek yayınlanmıştır. Bu revizyon ile gelişmiş veri tipleri ve birçok yeni özellik kazandırılmıştır.

C Programlama Dilinin Özellikleri

 • Güvenilirlik
 • Esneklik
 • Taşınabilirlik
 • İnteraktiflik
 • Modülerlik
 • Verimlilik

C Programlama Dilinin Kullanıldığı Yerler

 • Veri tabanı sistemleri
 • Grafik paketleri
 • Kelime işlemcileri
 • Tablolama programları
 • İşletim sistemleri
 • Derleyici ve birleştiriciler
 • Ağ sürücüleri
 • Yorumlayıcılar

C Programlama Dilinin Seviyesine Göre Sınıflandırılması

C Programlama dili, orta seviye bir dildir.

Makine diline (işlemcinin anladığı 0 ve 1’lerdeden oluşan dil) yakın olan programlama dilleri ile yazılan kaynak kodları uzundur, derlenmiş halleri kısadır ve çalışma hızları çok hızlıdır. Hata düzeltmesi zordur. İşlemcinin daha çok anlayabileceği bir şekilde yazıldığı için en performanslı programlar düşük seviye programlama dilleri ile yazılır.

Yüksek seviye dilleri ile yazılmış kodların kaynak kodları kısadır, derlenmiş halleri uzun olmaktadır. Derleyicinin hata tespiti ve düzenleme özellikleri gelişmiştir. Yüksek seviye bir programlama dili ile yazılan programlar daha yavaş çalışmaktadır.

SEVİYE: DÜŞÜK SEVİYE ORTA SEVİYE YÜKSEK SEVİYE
ÖRNEK: Assembler C, C++ Java, Python

C Programlama Dilinde Hatırlanması Gereken Önemli Noktalar

 • Yapısal ve orta seviye bir programlama dilidir
 • Windows, Linux, Unix için programlar, C programlama dili ile yazılabilir.
 • C89/C90 ve C99 olmak üzere 2 standardı bulunmaktadır.
 • C Programlama Dili assembly ile yazılmıştır.
 • İlk zamanlarda Assembly dili ile yazılan UNIX’in çekirdeğinin büyük bir kısmı daha sonrasında C Programlama Dili ile yeniden yazılmıştır.

Hakkında Cem Serit


Beni Takip Et

Leave a reply