Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

C Programlama Dili Çok Boyutlu Diziler (3 Boyutlu)

C programlama dili diziler konusunda tek boyutlu ve çift boyutlu dizileri anlatmıştık. C Programlama Dili Çok Boyutlu Diziler’i bir örnek anlatacağız.

SORU : İndisleri sırasıyla 3,4 ve 5 olan 3 boyutlu bir integer dizi tanımlayınız. Bu dizinin her bir bloğuna 1’den 60’a kadar sırasıyla değerleri yerleştirelim. Daha sonra 3 indis çarpımı ile blok içerisindeki değer eşit olanları ekrana yazdıran c kodunu yazınız.

örnek çıktı şu şekildedir;
1 x 1 x 1 indisleri carpimi ile icerisindeki 1 degeri aynidir.

ÇÖZÜM :

  • Öncelikle integer türünde 3 boyutlu dizimiz olarak dizi[3][4][5] dizisini tanımlıyoruz.
  • Daha sonra iç içe 3 for döngüsü ile bütün bloklara 1’den 60’a kadar ardışık değerleri atıyoruz.
  • Değer atama işleminden sonra tekrar iç içe 3 for döngüsü ile bütün elemanlar kontrol edilir.
  • Dizilerde indisler 0’dan başladığı için çarpma işleminde yutan eleman durumundan dolayı kontrol yaparken “indis+1” olarak kontrol yapılmalıdır.(i+1 ya da j+1 gibi)
  • Son olarak if kontrol deyimi içerisindeki şartı sağlayan değerlerde tek tek ekrana yazılır ve program sonlandırılır.

Program Kodu :

Ekran Çıktısı :

1 x 1 x 1 indisleri carpimi ile icerisindeki 1 degeri aynidir.
1 x 2 x 5 indisleri carpimi ile icerisindeki 10 degeri aynidir.
1 x 3 x 5 indisleri carpimi ile icerisindeki 15 degeri aynidir.
1 x 4 x 5 indisleri carpimi ile icerisindeki 20 degeri aynidir.
2 x 4 x 5 indisleri carpimi ile icerisindeki 40 degeri aynidir.
3 x 4 x 5 indisleri carpimi ile icerisindeki 60 degeri aynidir.
  • Çıktıda da görüldüğü gibi indis çarpımları ile blok içerisindeki değerin aynı olduğu sonuçlar ekrana verilmiştir.

Son olarak tek ve çift boyutlu dizi konularına bir göz atmak isterseniz buradan o konularımıza da ulaşabilirsiniz.

Hakkında Eyüp Arslan

Leave a reply