Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

C Programlama Dili Tanımlayıcılar, Anahtar Kelimeler, Kurallar ve Tavsiyeler

C Programlama Dilinde Tanımlayıcılar

 • C dilinde her bir program elemanı için tanımlayıcı isim verilir.
 • Değişkenleri tanımlamak için verilen adlar, fonksiyonlar ve diziler tanımlayıcılara birer örnek olarak verilebilir. Örneğin;
int x;

Yukarıdaki ‘x’ değişkeni, tamsayıya (integer) verilen bir isimdir.

C Programlama Dilinde Tanımlayıcılar İçin Kurallar

 • İlk karakterin bir harf olması (Türkçe karakter içermiyor. İngiliz alfabesi (26 harf)) ya da alt çizgi olması gerekir.
 • Diğer karakterler rakam veya harf olabilir.
 • Noktalama ve özel karakterlere (alt çizgi hariç ‘_’) izin verilmez.
 • Tanımlayıcılar anahtar kelime (keywords) olmamalıdır.

C Programlama Dilinde Anahtar Kelimeler (Keywords)

 • Anahtar kelimeler, c derleyicisi tarafından önceden tanımlanmış kelimelerdir.
 • Her bir anahtar kelime, C programında belirli bir işlevi gerçekleştirmek içindir.
 • Anahtar kelimeler önceden derleyici tarafından kullanılmak için ayrıldığında değişken adı olarak kullanılamazlar.
 • C programlama dili aşağıda verilmiş 32 anahtar kelimeleri destekler. Ayrıntılı açıklaması ve örnek programlar ayrıca eklenecektir.
auto double case enum
int struct register typedef
const float default goto
short unsigned sizeof volatile
break else char extern
long switch return union
continue for do if
signed void static while

Kod Yazımı İçin Önemli Tavsiyeler

 • Orta ve büyük projelerde program açıklamaları ve döküman hazırlama işini kod yazımı sırasında yapınız. Bu sayede başka birisinin kodunuzu anlaması daha kolaylaşır. Ayrıca belli bir süre sonra kendi yazdığınız programın yapısınıda unutma ihtimalinin yüksek olduğundan, bakım ve geliştirme sırasında size çok büyük yardımcı olacaktır.
 • Değişken, fonksiyon ve sabit değerleri belirlerken anlamlı kelimeler seçilmesi gerekir. Ayrıca bu kelimeler çok uzun olmamalıdır. Eğer isimler bir kaç kelimeden oluşuyorsa kelimeler alt çizgi ‘_’ ya da ilk harf dışında diğer kelimelerin baş harflerini büyük yazılması gerekir. Bu sayede hangi değişkenin ya da fonksiyonun ne işe yaradığını kolaylıkla anlayabiliriz. Örneğin;
int toplam;

int ilkSayi;

int sonSayi;

void kelimeSayisiBul();

 • Sabit değerlerin bütün harflarini büyük yazınız. Örneğin;
#define PI 3.141;

int SINIR = 500;

 • Her alt bloga girerken Tab tuşu kullanın. Bu okunabilirliği kolaylaştıracaktır. Örneğin;

Yukarıdaki kod ile * karakteri ile üçgen çizimi yapabilirsiniz. Tab tuşu kullanarak her bloğun görevini ilk bakışta anlayabiliyorsunuz.

 • Kod yazarken dinamik yapılar kullanmaya dikkat edin. İleri zamanlarda yapmak istediğiniz değişikliklerde 1, 2 yeri değiştirerek yapabilmeniz lazım. Yukarıdaki kod incelendiğinde for yapısına girmeden, ‘*’ karakteri yerine başka bir karakter yazarak istediğiniz karakter ile yıldız çizimi yapabilirsiniz. Ayrıca sadece yıldızın boyunu (boy değişkeni) değiştirerek yapı bozulmadan istediğiniz büyüklükte üçgenler çizebilirsiniz (bosluk değişkeni boy’a göre dinamik değiştiği için sadece boy değişkenini değiştirmeniz yeterlidir).
 • Aritmetik ve atama operatörlerinden önce ve sonra boşluk karakteri kullanmayı unutmayınız. Bu şekilde yazılmış kodlar daha anlaşılır bir yapıda olacaktır. Örneğin;
int kisaKenar, uzunKenar;

int dikdortgenAlani;

dikdortgenAlani = kisaKenar * uzunKenar;

 • Yazdığınız programı inceleyerek daha basit ve kısa algoritmalar kullanarak yazmaya çalışınız. Ayrıca sadece bir işi yapan fonksiyonlar oluşturarak daha modüler şekilde çalışınız. Örneğin;

Yukarıdaki kod da faktoriyel bulmak için ayrı bir fonksiyon yazılmıştır. Faktoriyel bulmak istediğinizde yazdığımız bu fonksiyon sayesin de kolayca işleminizi yapabilirsiniz. Bu sayede her seferinde faktöriyel kodu yazmak zorunda kalmazsınız.

Hakkında Cem Serit


Beni Takip Et

Leave a reply