Giriş dosyasını kullanıcıdan alarak içindeki dengeli kelimeleri, denge konumunu(kaçıncı harf) ve kelimenin toplam ağırlığını, adı kullanıcıdan alınan çıkış dosyasına yazdıran C programını yazınız.

Soru

Dengeli kelimeler: Alfabedeki her bir harfin bir ağırlığı olduğu düşünülürse ve bu ağırlıklar dikkate alınarak kelimeyi herhangi bir harften astığınız düşünülürse bazı kelimeler dengede kalır. İngiliz alfabesindeki harflerin ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Buradaki ağırlıklar düşünüldüğünde “wood” kelimesi ilk o harfinden asılırsa dengede kalır.

w o o d

23*1=15*1+4*2 Kelimenin toplam ağırlığı 23+15+15+4=57 olacaktır.

Dengeli kelimelere birkaç örnek aşağıda verilmiştir: acceler a tive => 1*7+3*6+3*5+5*4+12*3+5*2+18*1 = 20*1+9*2+22*3+5*4 after p roof => 1*5+6*4+20*3+5*2+18*1 = 18*1+15*2+15*3+6*4 cakem a keR => 3*5+1*4+11*3+5*2+13*1 = 11*1+5*2+18*3 Expl o iter => 5*4+24*3+16*2+12*1 = 9*1+20*2+5*3+18*4

Giriş dosyasını kullanıcıdan alarak içindeki dengeli kelimeleri, denge konumunu(kaçıncı harf) ve kelimenin toplam ağırlığını, adı kullanıcıdan alınan çıkış dosyasına yazdıran C programını yazınız.

Yukardaki 5 kelime çıkış dosyasına dengeli kelimeler aşağıdaki biçimde yazılacaktır:

acceler a tive a(7) 103

after p roof p(5) 120

cakem a keR a(5) 68

Expl o iter o(4)  124

w o od o(1) 57

0
izmirli94 8 sene 0 Cevaplar 0

Cevap bırak